KIELECKIE CENTRUM NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 
Lokalizacja: Kielce, ul. Bodzentyńska

Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Kielce

Projektant: Kamiński Bojarowicz Architekci, Kielce

Wykonawca: 

Realizacja: 2010 - 2012

Centrum będzie mieć trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Autorzy zwycięskiej koncepcji zaprojektowali kolumnową fasadę, z wielkimi, prostokątnymi otworami od strony Bodzentyńskiej, za którą kryje się druga, właściwa ściana. Główne wejście jest przez to nieco schowane. Wewnątrz obiektu zaplanowano hotel, gastronomię, biura dla organizacji pozarządowych oraz część rehabilitacyjną. Komunikację wewnętrzną stanowią schody i windy, ale wszędzie będzie można się dostać wózkiem, gdyż poszczególne kondygnacje i części budynku będą połączone pochylniami. Projekt umożliwia również powstanie niewielkiego placu lub ogrodu w środku budynku. Budowa obiektu ma kosztować ma 12 mln zł. Koszt realizacji częściowo pokryje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 3 mln zł zarezerwowano w unijnym Regionalnym Programie Operacyjnym.

WIZUALIZACJE

Kieleckie Centrum Niepełnosprawnych - ul. Bodzentyńska, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Kieleckie Centrum Niepełnosprawnych - ul. Bodzentyńska, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Kieleckie Centrum Niepełnosprawnych - ul. Bodzentyńska, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Kieleckie Centrum Niepełnosprawnych - ul. Bodzentyńska, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Kieleckie Centrum Niepełnosprawnych - ul. Bodzentyńska, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

ZDJĘCIA Z BUDOWY

Kieleckie Centrum Niepełnosprawnych - ul. Bodzentyńska, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. UM Kielce