WĘZEŁ ŻYTNIA
Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach

 

 

Lokalizacja: Kielce, ul. 1 Maja

Inwestor: MZD Kielce

Projektant: Neoinvest, Kielce

Wykonawca: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Kielce 
(pierwotnie konsorcjum: Radko, Przeciszów i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Kielce)

Realizacja: VI 2011 - VII 2013

Inwestycja drogowa u zbiegu ulic Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej polegała na budowie wiaduktu w pasie rozdziału istniejących jezdni ulic Żelaznej i Armii Krajowej obsługujących ruch pojazdów na wprost z tych ulic, remoncie istniejącego wiaduktu pod ul. Mielczarskiego, rozbudowie ulic: 

- Żelaznej - na odcinku około 390 m od skrzyżowania z ulicą Żytnią i Grunwaldzką do skrzyżowania z ulica Sienkiewicza, kategoria ulicy: droga wojewódzka nr 762 klasy G
- Żytniej – na odcinku około 150 m od skrzyżowania z ul. Żelazną i Armii Krajowej, kategoria ulicy: droga wojewódzka nr 786 klasy G
- Armii Krajowej – na odcinku około 500 m od skrzyżowania z ul. Żytnią i Grunwaldzką, kategoria ulicy: droga wojewódzka nr 762 klasy G
- Grunwaldzkiej – na odcinku około 430 m od skrzyżowania z ul. Żelazną i Armii Krajowej, kategoria ulicy: droga wojewódzka nr 786 klasy G
- Mielczarskiego – na odcinku około 430 m, od ul. Siennej do ul. Urzędniczej, kategoria ulicy: droga powiatowa klasy Z
- rozbudowie skrzyżowań ulic: Żelazna – Żytnia - Armii Krajowej – Grunwaldzka oraz Armii Krajowej i Karczówkowskiej
- rozbudowie istniejącego węzła drogowego ul. Grunwaldzkiej z ul. Mielczarskiego, przebudowie i budowie sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej

 

ZDJĘCIA

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

WIZUALIZACJE

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

ZDJĘCIA Z BUDOWY

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 25.12.2012

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 25.12.2012

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 25.12.2012

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 25.12.2012

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 25.12.2012

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. CM, 10.11.2012

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. CM, 10.11.2012

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 18.08.2012

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 18.08.2012

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 24.03.2012

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 24.03.2012

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 24.03.2012

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. CM, 29.01.2012

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. CM, 29.01.2012

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. CM, 10.09.2011

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. CM, 10.09.2011

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. CM, 10.09.2011

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. CM, 10.09.2011

MZD Kielce - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Petras, 16.05.2011