PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
Projekt realizowany ramach priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Działanie 11.3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

 

 

Lokalizacja: Kielce, ul. Wojewódzka 12

Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego, Kielce

Projektant: Detan, Kielce

Wykonawca: PBI Unimax, Kielce

Realizacja: XII 2009 - IX 2011

Szkoła powstała w budynku przy ulicy Wojewódzkiej 12. Inwestycja obejmowała nie tylko adaptację istniejących obiektów, ale także rozbudowę kompleksu o nową część. Powstała sala koncertowa na 300 osób, sala kameralna na 100 osób, osobne pomieszczenia dla perkusistów, wiele pomieszczeń technicznych, nowoczesna stołówka, a przede wszystkim indywidualne wyciszone sale do nauki gry na instrumentach. Projekt został realizowany dzięki dotacji otrzymanej w ramach priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ZDJĘCIA

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Andrzej Paszkowski

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Andrzej Paszkowski

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Andrzej Paszkowski

WIZUALIZACJA

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

ZDJĘCIA Z BUDOWY

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 12.05.2011

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 12.05.2011

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 12.05.2011

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 12.05.2011

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 10.02.2011

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 14.08.2010

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 14.08.2010

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 14.08.2010

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 06.06.2010

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 06.06.2010

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 06.06.2010

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 18.08.2009

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 18.08.2009

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - ul. Wojewódzka, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 18.08.2009