KAMPUS UNIWERSYTECKI
BIBLIOTEKA GŁÓWNA I UNIWERSYTECKIE CENTRUM DANYCH

 

 

Lokalizacja: Kielce, ul. Świętokrzyska (Kampus Uniwersytecki, teren B)

Inwestor: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

Projektant: PPiP Pracownia Projektowa Janusz Pachowski, Izabelin k/Warszawy

Wykonawca: Skanska, Warszawa

Realizacja: V 2010 - VIII 2012

Zadanie nr 4 - budowa Biblioteki Głównej
Informacje: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Skanska S.A.

Biblioteka Główna to obiekt o powierzchni 7 380 m² w kształcie zdeformowanego kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem stanowiącym zielony teren rekreacyjny. Każda z 4 kondygnacji ma nieco inny układ przestrzenny i pełni inną funkcję. Kondygnację podziemną stanowi parking. Parter zajmują: hol, szatnie, wypożyczalnia, sale konferencyjne, toalety, pomieszczenia techniczne i instalacyjne oraz magazyny. Na I i II zlokalizowano: otwarty księgozbiór główny, zamknięty księgozbiór specjalny, czytelnie oraz pomieszczenia administracyjne i pracownie specjalistyczne. III piętro przeznaczono na bibliotekę z ograniczonym dostępem, serwerownię i magazyn. Na ostatniej kondygnacji jest Uniwersyteckie Centrum Danych - teleinformatyczne centrum uczelni z serwerami (ok. 450 m²), obejmujące bazy danych, sprzęt i rozwiązania programowe zapewniające sprawne gromadzenie, przetwarzanie, zabezpieczanie i udostępnianie strategicznych zasobów informacyjnych uczelni. Biblioteka Główna będzie całkowicie skomputeryzowana, a jej rozwój został ukierunkowany na powstanie biblioteki cyfrowej.

ZDJĘCIA

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

WIZUALIZACJE

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

PLAN KAMPUSU

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

ZDJĘCIA Z BUDOWY

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 01.02.2012

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 01.02.2012

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 01.02.2012

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 01.02.2012

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 07.09.2011

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 03.08.2011

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 29.05.2011

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 20.04.2011

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 09.02.2011

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. CM, 06.01.2011

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 06.10.2010

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 14.08.2010

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 28.05.2010

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej, Kielce /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, teren "B" Kampusu Uniwersyteckiego