WIETRZNIA - CENTRUM GEOEDUKACJI

 

 
Lokalizacja: Kielce, ul. Daleszycka 21 (rezerwat Wietrznia)

Inwestor: GeoPark, Kielce

Projektant: PALK Architekci, Warszawa

Wykonawca: Eiffage Budownictwo Mitex, Warszawa

Realizacja: X 2010 - XI 2011

Nagrody:

  • Nagroda "Złoty Żuraw" dla najlepszej inwestycji województwa świętokrzyskiego w kategorii obiekty użyteczności publicznej 2011.

  • Nagroda roku SARP 2011 za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2011.

  • Nominacja do nagrody im. Miesa van der Rohe. 

Opis:

Praca zespołu PALK Architekci (arch. Piotr Hardecki , arch. Marta Czarnomska , arch. Krzysztof Łaniewski – Wołłk, arch. Łukasz Stępniak) zdobyła pierwszą nagrodę w otwartym konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Geoedukacji w Kielcach wraz z koncepcją zagospodarowania otoczenia.

Centrum Geoedukacji to miejsce, w którym będzie można organizować ciekawe lekcje o tematyce przyrodniczej. Architekci zaproponowali bardzo prosty, estetyczny i  wkomponowany w stok Wietrzni budynek, w który znajdą się m.in. sale wystawiennicze, sala konferencyjna. Dach obiektu będzie porośnięty roślinnością i zostanie udostępniony zwiedzającym. Wytyczone na nim ścieżki dydaktyczne pozwolą na podziwianie rezerwatu. Zwiedzanie rezerwatu mają ułatwić schody, które będą wykonane zarówno z kamienia, jak i drewna. Zaplanowano również budowę podświetlanej fontanny, plac zabaw, kawiarnie oraz sklepiki z pamiątkami i parkingi dla gości. Inwestycja będzie realizowana z środków unijnego programu Innowacyjna Gospodarka i jest częścią świętokrzyskiego projektu "Szlak Archeo-Geologiczny".

 ZAŁOŻENIA PROJEKTANÓW

W wyniku przeprowadzonej analizy istniejącego zagospodarowania terenu, oraz dokumentów i wytycznych planu miejscowego określających spodziewane kierunki przekształceń, przyjęto następujące zasady kształtowania Centrum Geoedukacji:

- wybór estetyki o czytelnym przekazie symbolicznym (geometryczne płaszczyzny dachów budynku pokrytych roślinnością - wytwór cywilizacji - sąsiadują z organiczną formą wzgórza tworząc harmonijną całość; wchodzenie do obiektu p o d ziemię, itp.)
- lapidarność formy dopuszczająca znaczne zmiany funkcjonalno–programowe bez utraty istoty koncepcji architektonicznej
- nawiązanie materiałowe do tradycji lokalnej przy zachowaniu całkowicie współczesnego wyrazu architektury
- elastyczność i funkcjonalność przestrzeni wystawowych (możliwość realizacji różnorodnych koncepcji organizowania ekspozycji)
- ekonomiczność (posadowienie na płaskim fragmencie działki, prostota schematu konstrukcyjnego, rezygnacja z podpiwniczenia)

Wstrzemięźliwość formalna i materiałowa stanowi autorską odpowiedź na coraz powszechniejszy konflikt pomiędzy unikalnymi wartościami krajobrazowo-przyrodniczymi obszarów chronionych a postępującą urbanizacją terenów sąsiadujących.

Źródło: Ronet

ZDJĘCIA

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Łukasz Friedrich

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Łukasz Friedrich

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Łukasz Friedrich

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Rafał Zamojski


GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Rafał Zamojski

WIZUALIZACJE

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/

ZDJĘCIA Z BUDOWY

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Clavius, 16.10.2011

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Clavius, 13.10.2011

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Clavius, 13.10.2011

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 17.07.2011

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 17.07.2011

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 17.07.2011

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 17.07.2011

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Maciej, 17.07.2011

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 07.06.2011

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Autor, 23.04.2011

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Kot 21.04.2011

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Tomasso, 17.04.2011

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Daniel, 27.03.2011

GeoPark Kielce - Wietrznia - Centrum Geoedukacji /www.inwestycje.kielce.pl/
Fot. Naos, 30.12.2010